FANDOM


Mapa z 2052

Azja w 2052.

Azja - kontynent graniczący z Europą, granica ta nie ma jednak znaczenia po 2035, kiedy ziemie po obu jej stronach znalazły się w obrębie Wielkiej Rzeczypospolitej. Również granica z Afryką jest bez znaczenia z tego samego powodu. Azja oblewana jest przez wody wszystkich oceanów (Atlantyku poprzez wody Morza Czarnego i Śródziemnego). Nazwa pochodzi od greckiego określenia ziem położonych w tzw. Azji Mniejszej - zachodniej części dawnej Turcji (dziś południowo-wschodnie krańce Macierzy).

Azja zajmuje obszar 44,011 mln km2 (po uwzględnieniu zatopienia Japonii) z czego 42,043 km2 (95,5%) przypada na WRP. Reszta to obszar siedmiu niepodległych państw. Powierzchnia Azji jest bardzo zróżnicowana, występują tu zarówno niziny, depresje jak i wyżyny i najwyższe na świecie góry - Himalaje. Tutaj też leży największy na świecie archipelag - Malajski podzielony pomiędzy Prowincję Filipiny i Polską Wielką Indonezję.

Azja pod względem gospodarczym jest średnio rozwinięta. Występują tu miejsca wysoko rozwinięte (np. miasto Singapur, Prowincja Saudyjska), ale też niektóre państwa Azji należą do grupy G8. Sposobem rozwoju gospodarczego tego kontynentu była przez dłuższy czas tania siła robocza, obecnie w warunkach WRP nie jest to zaletą. Tak jak i Afryka jest zasobna w surowce naturalne, ale dużą rolę wciąż odgrywa rolnictwo odbiegające jeszcze od standardów Europy. Mimo to to tu osiąga się największe zbiory wielu roślin żywieniowych (pszenica, ryż, bataty) i pogłowie zwierząt (np. bydła).