FANDOM


Bezrobocie - zjawisko społeczne, spotykane głównie w słabo rozwiniętych krajach, spowodowane brakiem miejsc pracy lub brakiem chęci do podjęcia pracy w jakimkolwiek zawodzie. Największy na świecie stopień bezrobocia możemy zaobserwować w USA.

Bezrobocie w PolsceEdytuj

W latach 2015 do 2025 stanowiło poważny problem w wielu krajach całego świata, szczególnie mocno odczuwalne było w Polsce gdzie odsetek osób bez zatrudnienia wahał się między 40-60%. Wraz ze wzrostem znaczenia Polski na arenie międzynarodowej i przejmowaniem kontroli nad terenami innych państw, poziom bezrobocia w Polsce spadał do poziomu z roku 2057 kiedy to w całym kraju mieszkała zaledwie jedna osoba bezrobotna z wyboru.

Zasoby CAREdytuj