FANDOM


Biała Podlaska - miasto w Macierzy, położone na południowym Podlasiu w dolinie rzeki Krzny - lewego dopływu Bugu.

HistoriaEdytuj

W dokumentach historycznych po raz pierwszy Biała Podlaska pojawiła się w 1481 r. Jej pierwszymi właścicielami byli Iliniczowie, za założyciela uchodzi Piotr Janowicz przydomek "Biały" – wojewoda trocki, hetman Wielkiego Księstwa Litewskiego. W tym okresie Biała znajdowała się w województwie brzeskim w Wielkim Księstwie Litewskim. W II połowie XVI wieku miasto przeszło we władanie rodu Radziwiłłów, miało to miejsce w 1569 r. na podstawie zapisu w księgach ziemskich. Okres ten, trwający dwa i pół wieku, przyniósł rozkwit i przyczynił się do szybkiego rozwoju miasta, przez długi czas zwanego Białą Książęcą lub Białą Radziwiłłowską. W 1622 r. Aleksander Ludwik Radziwiłł buduje fortecę i zamek. Z fundacji Krzysztofa Ciborowicza Wilskiego założono w 1628 Akademię Bialską, która od 1633 r. istniała jako filia Akademii Krakowskiej (obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. J.I. Kraszewskiego).

W latach 1655-1660 miasto zostało znacznie zniszczone przez Szwedów, wojska Rakoczego i kozaków Chowańskiego. Jednak za sprawą Michała Radziwiłła i jego żony Katarzyny z Sobieskich szybko podniosło się z upadku. W 1670 r. Michał Kazimierz Radziwiłł nadał miastu prawo magdeburskie oraz herb: Michał Archanioł stojący na smoku.

W XVII wieku miasto znane z produkcji sukna i fajansów, później także z przeróbki drewna.

W 1720 Anna z Sanguszków Radziwiłłowa rozpoczyna budowę wieży i bramy wjazdowej (obecnie są to najciekawsze resztki zamku). Miasto i zespół pałacowy w XVIII wieku wielokrotnie niszczone (między innymi w czasie wspomnianych już wojen szwedzkich czy w okresie prześladowań Unitów Podlaskich pod koniec XIX wieku) i odbudowywane. Ostatni spadkobierca Dominik Radziwiłł, pułkownik wojska polskiego, umiera we Francji 11 listopada 1813 roku. Pałac jako ruinę rozebrano w 1883 roku, obecny stan samej fortecy i resztek zespołu pałacowego kiepski.

W Białej Podlaskiej uczęszczał do męskiego gimnazjum pisarz Józef Ignacy Kraszewski. Zostało ono nazwane jego imieniem.

Kolejny szybki rozwój miasta miał miejsce w okresie międzywojennym, powstała wówczas fabryka Raabego, elektrownia miejska, a w latach 1923-1939 istniała Podlaska Wytwórnia Samolotów (PWS). Produkowała ona samoloty wojskowe zarówno licencyjne (Potez XXV, RWD-8) jak i własnej konstrukcji (myśliwiec PWS-1, samolot szkolny PWS-26). Majątek Podlaskiej Wytwórni Samolotów został rozgrabiony przez okupantów radzieckich po 17 września 1939 roku.

W 1975 r. Biała Podlaska została stolicą województwa, co przyczyniło się do dwukrotnego zwiększenia liczby jej mieszkańców w ciągu 20 lat. Po reformie administracyjnej w 1999 roku uzyskała status powiatu grodzkiego i wiele uprawnień predestynujących ją do roli głównego ośrodka administracyjnego regionu.

Pioro mini

To hasło w obecnej postaci stanowi jedynie zalążek hasła. Tematyka, której dotyczy jest o wiele szersza. Jeżeli potrafisz, postaraj się je rozwinąć, ku Chwale Wielkiej Rzeczpospolitej.


DzielniceEdytuj

ŚródmieścieEdytuj

Główna dzielnica w Białej ciągnąca się od Alei V Korpusu (kiedyś ul. Artyleryjskiej i Nowej oraz Al. Tysiąclecia) o kształcie półkola do Krzny. Jako jedyna dzielnica w mieście (poza Wolą) posiada wieżowce.

WolaEdytuj

Równie ważna dzielnica Białej. Mieści się w niej główna Siedziba Biawena Corporation. Ciągnie się na południe od Krzny aż do miejsca byłej wsi Wisznice.

TerespolEdytuj

Również dobrze rozwinięta cześć miasta. Przed dwudziestoma laty mieściło się tu przejście graniczne Polska-Białoruś.

MiędzyrzecEdytuj

Tzw. dzielnica portowa miasta, mieszczą tu się doki miejskie, dzięki którym kwitnie handel z Warszawą i z miastami byłej Białorusi. Statki zwykle płyną przez Terespol, gdzie znajduje się specjalna zapora, dzięki której nurt jest mniejszy i wody są bezpieczniejsze.

JanówEdytuj

Znajduje się tu fabryka Polonezów oraz wielki zalew Hrudziański, na cześć dawnej wsi Hrud. Stworzono specjalny kanał łączący owy zalew z Krzną, dzięki czemu zbiornik jest zawsze czysty.