FANDOM


Białoruś - nie istniejące już państwo, które leżało w Europie Wschodniej. Przestało istnieć w 2034 roku na skutek Wojny Polskiej 2034 roku. Stolicą był Mińsk.

HistoriaEdytuj

Starożytność oraz średniowieczeEdytuj

Pierwsi mieszkańcy pojawili się na terenach Równiny Wschodnioeuropejskiej około 100.000 lat temu. Na przestrzeni VIII i IX wieku przemieszanie się Słowian z zamieszkującymi te ziemie plemionami bałtyckimi i celtyckimi spowodowało uformowanie się zespołów plemion – Krzywiczów, Dregowiczów i Radymiczów, które stanowią podstawę narodowości białoruskiej . W IX wieku na Białorusi powstały pierwsze podziały administracyjne – księstwa Połockie, Turawskie, Pińskie i Smoleńskie. Już w roku 862 kroniki wspominają o Połocku, dużym mieście, dorównującym Kijowowi i Nowogrodowi. W X wieku rozpoczęła się chrystianizacja Słowian, zakończona znacznie później, bo w XV-XVI wieku. Zabytki piśmiennictwa świadzą, że do wieku XIII ukształtowały się podstawy języka białoruskiego.

W następnych stuleciach Białorusini stworzyli wspólnie z Litwinami mocarstwo, najpotężniejsze państwo od czasów Cesarstwa rzymskiego. Granice Wielkiego Księstwa Litewskiego sięgały od Bałtyku po wybrzeże Morza Czarnego. Wokół dawnej stolicy, Nowogródka, skupiały się liczne narody słowiańskie i bałtyckie. Język starobiałoruski był w tamtym okresie językiem państwowym.

W roku 1410, po słynnym zwycięstwie pod Grunwaldem, którym Białorusini mają prawo się szczycić, wrogowie przez długie lata nie mieli odwagi wkroczyć na ziemię białoruską. Lata spokoju i stabilności sprzyjały rozwojowi kultury białoruskiej, która rozkwitła w epoce europejskiego Renesansu i Reformacji. Świadectwem tego są wybitne osiągnięcia białoruskich działaczy sztuki i nauki. Najbardziej znaczącym wśród nich jest Franciszek Skaryna. Temu działaczowi oświaty i drukarzowi zawdzięczają Białorusini tłumaczenie i druk Biblii, którego dokonał na początku XVI wieku. Przed Skaryna istniały przekłady wyłącznie na języki czeski i niemiecki.

NowożytnośćEdytuj

W wyniku unii lubelskiej z 1569 r. powstało wspólne państwo polsko-litewskie, którego Białoruś byłą częścią aż do 1795 r. Tereny białoruskie wraz z Litwą etnograficzną składały się na Wielkie Księstwo Litewskie, które posiadało niezależną od Korony armię, skarbowość oraz część ważniejszych urzędów (hetman, kanclerz). Na Białorusi obradowały sejmy Rzeczypospolitej oraz mieścił się Trybunał Litewski z siedzibami w Grodnie i Mińsku. To tutaj na tzw. sejmie grodzieńskim w 1793 r. pod dyktatem rosyjskim zatwierdzono II rozbiór Polski oraz uchwalono tzw. prawa kardynalne Rzeczypospolitej.

Białoruś przez długie lata była terenem walk i niezliczonych podziałów. Wojny w XVII wieku, prowadzone pomiędzy Księstwem Moskiewskim i Rzecząpospolitą toczyły się głównie na terenach Białorusi. W ich wyniku zburzona została większość miast, wymordowano lub wzięto do niewoli połowę ludności. Największe jednak tragedie przyniósł wiek XX. Złożyły się na to pierwsza i druga wojny światowe, represje stalinowskie. Tragedii ostatnich lat nie ma równej na przestrzeni dziejów: wybuch elektrowni atomowej w Czarnobylu pozostawił głębokie blizny na ziemiach białoruskich.

Jednak mimo wszystko Białoruś konsekwentnie zmierzała ku niepodległości. 25 kwietnia 1918 roku Białoruś po raz pierwszy w najnowszej historii ogłosiła swoją suwerenność, w roku 1919 powstała Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka (BSRR). Natomiast wydarzeniem wieku stał się rok 1991 kiedy to na mocy Paktu Białowieskiego wraz z rozpadem Związku Radzieckiego została odnowiona suwerenność Białorusi.

Początek XXI wiekuEdytuj

W 1991 Białoruś wspólnie z Rosją i Ukrainą powołała Wspólnotę Niepodległych Państw. W 1994 wybory prezydenckie, przeprowadzone po rządami nowej konstytucji, wygrał populistyczny polityk A. Łukaszenka. W VI 1996 parlament, po uprzednim referendum, wprowadził nowe godło i flagę państwową. Z inicjatywy Łukaszenki, dążącego do ścisłej integracji z Rosją, oba państwa utworzyły IV 1996 Wspólnotę Suwerennych Republik, przekształconą IV 1997 w Związek Białorusi i Rosji (ZBiR). Od 1997 władze Białorusi wzmogły politykę represyjną wobec działaczy opozycyjnych. Wygrywane przez Łukaszenkę wybory parlamentarne i prezydenckie oraz referenda zostały skrytykowane przez misje OBWE, Unię Europejskiej i USA za łamanie procedur demokratycznych. Do wzmożenia walki z opozycją oraz niezależnymi mediami i organizacjami społecznymi (w tym ze Związkiem Polaków na Białorusi) doszło 2005–06, przed kolejnymi wyborami prezydenckimi w III 2006, w których wg oficjalnych danych zwyciężył po raz trzeci Łukaszenka. Protesty opozycji demokratycznej zostały brutalnie stłumione.

Dzieje najnowszeEdytuj

W roku 2034, wzorem Litwinów, Białorusini wraz z Ukraińcami zbuntowali się przeciwko proradzieckim rządom. Buntownicy uzyskali wsparcie Polskich Korpusów Inwazyjnych, co spotkało się z ostrą reakcją ZSRR, która w efekcie doprowadziła do wybuchu konfliktu znanego jako Wojna Polska 2034 roku. Odrodzony Związek Radziecki poniósł druzgoczącą klęską, natomiast Litwa, Białoruś oraz Ukraina zostały częścią Macierzy.

Mimo znaczącej poprawy poziomu życia przeciętnych Białorusinów, do której doszło od czasu przyłączenia do WRP, na terenie dawnej Białorusi nadal funkcjonuje opozycja, zrzeszona wokół Związku Białorusinów w Macierzy. Nieoficjalnie wiadomo, że protestuje ona przeciw totalitaryzmowi oświeconemu. W 2058 roku, na wyraźne żądanie białoruskiej opozycji, postanowiono przeprowadzić wybory do rady województwa białoruskiego.

GeografiaEdytuj

Wśród bogactw naturalnych można wyróżnić lasy, złoża torfu, niewielkie złoża ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Najwyższym szczytem jest Góra Dzierżyńskiego (346 m n.p.m.). Najniższej położonym punktem jest rzeka Niemen (90 m n.p.m.).

KlimatEdytuj

Obszar dawnej Białorusi leży w strefie klimatu umiarkowanego, względnie ciepłego w porównaniu z pozostałymi obszarami Niżu Wschodnioeuropejskiego, przejściowy między klimatem morskim a kontynentalnym. Charakterystycznymi cechami są niezbyt mroźne zimy, niezbyt upalne, ale dość wilgotne lata, deszczowe jesienie i wiosny o zmiennej pogodzie. Przeważają masy powietrza atlantyckiego, zimą masy powietrza arktycznego mogą wywołać spadki temperatur do -44C, latem masy powietrza zwrotnikowego przynoszą suszę i upały.

Średnie temperatury roczne wahają się od 4,4 °C na wschodzie do 7,4 °C na zachodzie. Amplitudy roczne rosną z zachodu na wschód – od 23 °C do 26 °C. Okres wegetacyjny trwa 178-208 dni, zima – 106-144 dni. Przeciętne opady wynoszą 550-750 mm rocznie, na wysoczyznach – 650-750 mm rocznie. W latach suchych suma opadów spada do 300 mm, w latach szczególnie wilgotnych sięga 1 000 mm.

Główne miastaEdytuj

  • Mińsk
  • Homel
  • Grodno
  • Witebsk
  • Mohylew
  • Brześć nad Bugiem
  • Borysów

CiekawostkiEdytuj

W 2052 roku, Centralne Archiwum Rządowe ujawniło, że ojciec Rydzyk działał od wielu lat jako szpieg białoruskiego KGB.

Zasoby CAREdytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki