FANDOM


Bolesławiec - miasto położone w Macierzy, na Dolnym Śląsku. Otoczony przez rzekę Bóbr i las, będący częścią Borów Dolnośląskich i nazywany Jaroszówką. Trwa osuszanie podmiejskich bagien pod nowe osiedla mieszkaniowe. Wg spisu z 2060 r. w Bolesławcu mieszka 64 144 ludzi. Nie ma tu żadnych znaczących zabytków kultury, z wyjątkiem Bazyliki WNMP, ratusza, Teatru Starego, starego gmachu I Liceum Ogólnokształcącego i wiaduktu. Miasto słynie głównie ze swoich nowoczesnych osiedli mieszkaniowych i produkcji znanej w całym kraju ceramiki. Działają tu średniej wielkości przedsiębiorstwa, tj. Zakłady Ceramiczne Bolesławiec sp. z o.o. czy Zakłady Tkanin Technicznych Boniteks S.A. 

Historia Edytuj

Najstarsze ślady osadnictwa w pobliżu Bolesławca datuje się jako 10 000 r. p. n. e. Jako miasto Bolesławiec powstał w XIII w. W 1251 r. Bolesławiec otrzymał prawa miejskie na podstawie prawa magdeburskiego. W późniejszych czasach Bolesławiec, jako mała mieścina zasłynął z wyrobów ceramiki oraz szkła. Był zamieszkany przez Niemców, którzy musieli stąd uciekać do swoich, bo do Bolesławca przybyły wojska ZSRR. Po raz pierwszy pojawiają się tu Polacy. W pierwszej połowie XXI w. w mieście nie było zbyt dużego wyboru atrakcji, jednak po wybudowaniu autostrady A303, która łączy nieodległą Zieloną Górę z Wiedniem planuje się szybki wzrost gospodarczy i pojawienie się wielu nowych zabytków kulturalnych, w tym Muzeum Polonizacji Bolesławca. Bolesławiec był jednym z pierwszych miast, które poparło działania I Naczelnika Państwa, ponieważ w mieście od wielu lat źle się działo, co szczególnie doskwierało mieszkańcom zamieszkałym na obrzeżach, ponieważ władze miały ich w bardzo głebokim poważaniu.

Demografia Edytuj

Po pierwszym spisie powszechnym w 1885 r. Bolesławiec liczył sobie 10 790 mieszkańców. Następował ciągły wzrost i w 1939 r. w Bolesławcu mieszkało 21 946 mieszkańców. W 1960, zamieszkany przez Polaków Bolesławiec liczył 22 815 miszkańców. Obecnie notuje się ciągły przyrost liczby Obywateli i dziś mieszka tu 64 144 ludzi, z czego 96% zamieszkuje nowoczesne osiedla, które są chlubą tegoż miasta.

Kultura i zabytki Edytuj

W Bolesławcu mieści się najnowocześniejszy aquapark w regionie, wybudowany w 2012 roku. Jest tutaj kilkanaście kościołów, w sumie 23 szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne. Co roku odbywają się imprezy "Blues nad Bobrem" oraz Święto Ceramiki. W Bolesławcu działa wiele grup teatralnych, ale są one na ogół młodzieżowe. Jedną z nich jest, mający swoje tradycje jeszcze w 2014 roku, Teatr Re/Aktor, którego pierwotni członkowie pełnili później ważne role we władzach Dolnego Śląska i Macierzy, wszyscy żyją do dziś.