FANDOM


Sumo balecik.jpg

Jedna z dofinansowywanych działalności Departamentu

Departament Kultury - jeden z oddziałów Ministerstwa Narodu, zajmujący się szeroko pojętą kulturą.

Głównymi zadaniami Departamentu jest opieka nad działalnością teatralną, operową, muzyczną i baletową. Poza tym do zakresu jego zadań należy również opieka nad sztuką estradową, sztukami plastycznymi, literaturą, edukacją kulturalną, amatorskim ruchem artystycznym, a także zagadnienia związane z wymianą kulturalną z zagranicą. Do prerogatyw należy też nadzór nad szkolnictwem artystycznym.

Departament finansuje głównie działalność amatorską, a także edukację kulturalną i szkolnictwo artystyczne, gdyż pozostałe podległe mu instytucje doskonale radzą sobie finansowo.

Departament Kultury aktywnie współpracuje z Departamentem Ochrony Dóbr Kulturalnych Ministerstwa Spuścizny Narodowej.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki