FANDOM


Departament do spraw Tymczasowej Okupacji - jeden z oddziałów Ministerstwa Wojny, zajmujący się przystosowywaniem nowo zajętych prowincji do standardów WRP.

Departament został wydzielony z Departamentu do spraw Ekspansji w 2052 roku. Nazwa jest nieco myląca, jednak nie zdołano wymyślić nic innego. Urzędnicy tego oddziału jako pierwsi, zaraz po wyzwoleniu danych ziem, wkraczają do nowej części Państwa Polskiego. Zawsze są entuzjastycznie witani przez miejscową ludność. Zazwyczaj są tam pierwszymi cywilami. Do ich zadań należy przede wszystkim jak najszybsze dostosowanie nowej prowincji do standardów WRP. Do dyspozycji pracowników Departamentu jest zawsze cały garb budżetowy, ich zadaniem jest wydać jak najwięcej pieniędzy. Podejmują w tym celu decyzje o inwestycjach w infrastrukturę, nowe domy i mieszkania, nowe zakłady pracy, wspierają też inwestycje firm prywatnych. Po osiągnięciu przez mieszkańców nowej prowincji standardów życia zbliżonych do panujących w całym kraju, urzędnicy dyskretnie wycofują się do swoich biur.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki