FANDOM


Dziura

Zabytek dziedzictwa narodowego w całej okazałości

Dziura - ciekawy, intrygujący obiekt w jezdni, niedaleko Warszawy.

W obronie tego niecodziennego zjawiska jako pierwsze stanęło Koło Gospodyń Wiejskich imienia Matki-Polki z hasłem przewodnim: "Nie damy ruszyć żadnej z naszych dziur!"

Obecnie "Zabytek historii materialnej prawem chroniony" o nazwie "Mauzoleum Dziury w Jezdni im. Marka Pola".