FANDOM


Europa - kontynent na półkuli północnej Ziemi, oblewany przez wody Oceanu Atlantyckiego i Arktycznego oraz wielkiego jeziora - Morza Kaspijskiego. Nazwa pochodzi od mitologicznej księżniczki fenickiej porwanej przez greckiego boga, Zeusa. Długie lata trwały spory o to, którędy poprowadzić granicę Europy z Azją, jednak po 2035 roku ucichły, gdyż duże części obu kontynentów zajmuje jedno państwo, Wielka Rzeczpospolita. Umowna granica przebiegałaby dzisiaj przez wschodnie ziemie Prowincji Moskiewskiej.

Powierzchnia Europy to 10,529 mln km2 z czego 10,139 mln km2 (96,3%) zajmuje Polska. Pozostałą część zajmuje Norwegia i należący do niej archipelag Svalbard. Linia brzegowa jest bardzo silnie rozczłonkowana, liczne są tu wyspy (np. Wielka Brytania, Islandia, Irlandia), archipelagi (np. Baleary, Wyspy Brytyjskie, Nowa Ziemia), wielkie półwyspy (np. Skandynawski, Kolski, Iberyjski). Bardzo dużą część kontynentu zajmują niziny, zwłaszcza na wschodzie.

Na rozwój Europy wpływ miały dwie wielkie cywilizacje, które rozwinęły się tu w starożytności: Grecja i Rzym. Aż do połowy XX wieku była zdecydowanie centrum wydarzeń, to tu działy się najważniejsze rzeczy, wojny itd. Pozycję lidera utraciła na około 75 lat na rzecz Ameryki Północnej i tamtejszego mocarstwa USA. Dzięki Wielkiej Rzeczpospolitej znowu jest najważniejszą częścią świata.