FANDOM


Radość

Radość po spadku garbu budżetowego w 2061 roku

Garb budżetowy - zjawisko gigantycznego nadmiaru gotówki w budżecie i w portfelach obywateli występujące w Wielkiej Rzeczypospolitej od roku 2049 oraz w Zimbabwe od 2060. Pewien postęp w ograniczeniu garbu nastąpił w 2061 roku, kiedy to Wielka Rzeczpospolita walczyła w Zimbabwe. Ogromne koszty na armię oraz na odbudowę Warszawy zmniejszyły skalę problemu.

Garb budżetowy wywołany został przez skuteczną i rozważną politykę ekonomiczną państwa, oraz dzięki gospodarności i pracowitości społeczeństwa. W efekcie doprowadzono do sytuacji, w której obywatele chcą płacić większe podatki, by pozbyć się nadmiaru gotówki, a państwo podatki pragnie w ogóle znieść, bo na gotówkę nie ma już miejsca nawet fizycznie. W celu walki z garbem ogłoszono w roku 2057 Plan Marszałka składający się z dwóch części: planetarnej i kosmicznej.

Zasoby CAREdytuj