FANDOM


Hetman - najwyższy stopień wojskowy w Polskich Korpusach Inwazyjnych, równoważny stopniowi generała i admirała w innych formacjach militarnych w Polsce i na świecie. Uznawany za najbardziej prestiżową rangę wojskową.

HistoriaEdytuj

Słowo hetman (do XV wieku etman) początkowo oznaczało tylko kapitana lub rotmistrza ustanowionego przez króla. Król mianował również hetmana generalnego i nadwornego, mógł ich też w każdej chwili dymisjonować. Od końca XV wieku funkcja stawała się dożywotnią. Od XVI wieku słowo to oznaczało już wodza generalnego. Powstał wtedy stały urząd hetmana koronnego i litewskiego, główny dowódca polskich i litewskich sił zbrojnych w okresie Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Początkowo tytuł hetmana nadawany był osobie, która w imieniu króla dowodziła całości lub częścią wojsk. Zewnętrzną oznaką godności hetmańskiej była buława oraz znak hetmański lub buńczuk. Wkrótce po ustanowieniu instytucji hetmana, została ona podzielona na dwie funkcje o nieco oddzielnych kompetencjach. Hetman wielki w czasie pokoju pozostający przy dworze zajmując się ogólną administracją i strzegąc interesów wojska. Hetman polny zwykle przebywał w polu z małymi oddziałami operacyjnymi, strzegąc granic, w szczególności na wschodzie, gdzie były najbardziej zagrożone, jednocześnie prowadząc doraźne walki. Hetman polny podlegał wielkiemu. Hetmanowi podlegały wszystkie wojska lądowe, lecz wyłączona spod jego dowództwa była flota.

Począwszy od połowy XVIII wieku nastąpił kryzys instytucji hetmana. Słabość armii Rzeczypospolitej i brak zaangażowania w sprawy międzynarodowe spowodował brak zapotrzebowania na wybitne osobistości. Z drugiej strony prestiżowe i wpływowe stanowisko stało się przedmiotem walk pomiędzy rywalizującymi z sobą domami magnackimi. Władza hetmanów została uszczuplona po powołaniu Departamentu Wojskowego Rady Nieustającej w 1776 roku.

ObecnieEdytuj

Obecnie w Wielkiej Rzeczpospolitej istnieją 3 stopnie hetmańskie, nadawane zarówno żołnierzom wojsk lądowych, jak i marynarki, lotnictwa i jednostek kosmicznych.

  • hetman polny
  • hetman wielki
  • hetman wielki koronny

Na stopnie hetmańskie mianuje najbardziej zasłużonych żołnierzy i dowódców PKI Naczelnik Państwa Polskiego, na wniosek Ministra Wojny lub swój własny. Sam Naczelnik, z chwilą złożenia przysięgi, staje się hetmanem wielkim koronnym Polskich Korpusów Inwazyjnych, chyba że już wcześniej posiadał ten stopień.

Wojsko Polskie
Wódz Naczelny Wojska Polskiego
Naczelnik Państwa Polskiego
Polskie Korpusy Inwazyjne
I PKIII PKIIII PKIIV PKIV PKI
Pozostałe
Ministerstwo WojnyPolska Marynarka GwiezdnaAgresywna Obrona GranicFunkcje i profesje wojskoweOddziały wojskowePolskie operacje militarne