FANDOM


Język polski (polszczyzna) - język należący do języków słowiańskich. Posługuje się nim 98% populacji świata. Jest językiem urzędowym Wielkiej Rzeczypospolitej oraz językiem pomocniczym w USA.

Język polski na świecie Edytuj

Obecnie podejmuje się starania, by najbardziej popularny język na świecie nie wyparł wszystkich innych. Szczególnie zagrożone są języki: angielski, niemiecki i islandzki (prawie cała Prowincja Islandia została opuszczona). Pomimo szkoleń uświadamiających swoje korzenie młodzież z dalszych prowincji porzuca swoje języki na rzecz najłatwiejszego i najpopularniejszego języka polskiego. Dodatkowo wszystkie siły zbrojne na świecie muszą używać języka polskiego do komunikacji, aby nie doszło do nieporozumień. Niezależni eksperci, którzy do niedawna obawiali się, że język polski podda się wpływom angielszczyzny są mile zaskoczeni.

Alfabet i pisownia Edytuj

Alfabet polski jest oparty na wymarłym alfabecie łacińskim i składa się z 32 liter: Aa, Ąą, Bb, Cc, Ćć, Dd, Ee, Ęę, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Łł, Mm, Nn, Ńń, Oo, Óó, Pp, Rr, Ss, Śś, Tt, Uu, Ww, Yy, Zz, Źź, Żż. Język polski składa się z 11 dialektów: rdzenny (używany na terenach Macierzy, germański, ruski (rozpowszechniony zapis cyrylicą), wschodnioazjatycki, indonezyjski, hinduski, turecki (używany także w Prowincji Perskiej oraz Prowincji Aralu), meksykański (w obu Amerykach), północnoafrykański, centralnoafrykański i zimbabwejski. Wszystkie dialekty różnią się nieznacznie.

Historia Edytuj

Język polski wyewoluował ze wcześniejszych odmian tegoż języka: staropolskiego, średniopolskiego i nowopolskiego. Obecnie korzystamy z unowocześnionej wersji języka nowopolskiego. W 1500 roku obejmował on swoim zasięgiem Rzeczpospolitą Obojga Narodów. W 1900 r. język polski nie przeżywał najlepszych czasów i był mocno ograniczany, przez co zmniejszyła się liczba użytkowników tego języka. W 2000 r. język polski występował w granicach Polski. Od momentu przeistoczenia się Polski w WRP język polski występuje we wszystkich regionach jej podległych.