FANDOM


Z4857852M

Siedziba Ministerstwa Narodu w Warszawie

Ministerstwo Narodu - jeden z sześciu hiperresortów, powołany do życia w 2033 roku w celu lepszego realizowania potrzeb społeczeństwa.

Zadaniem nadrzędnym Ministerstwa jest dbanie o dobro wspólne całego Narodu, jak i poszczególnych jednostek. Urzędników Ministerstwa Narodu często można spotkać podróżujących po kraju granatowymi samochodami. Odwiedzają oni przypadkowe rodziny, przedsiębiorstwa i instytucje pytając czy wszystko jest w porządku i notując ewentualne skargi, prośby czy podziękowania. Są powszechnie lubiani i akceptowani.

Ważniejsze oddziały Ministerstwa NaroduEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj

Polityka Polski
Prawo i ustrój
Konstytucja WRPTotalitaryzm oświecony
Organy władzy
Naczelnik PaństwaPrzewodniczący Rady NajwyższejRada NajwyższaLoża Ekspertów
Ministerstwa
InformacjiDobrobytuWojnyNaroduSpuścizny NarodowejSłusznych Kroków
Urzędy
Najwyższa Izba Kontroli TotalnejGłówny Urząd Statystyki Totalnej
Polityka zagraniczna
Organizacja Narodów WRPRzeczpospolita Obojga Narodów