FANDOM


Rybka

Oficjalny symbol OKONia

Ochotniczy Komitet Obrony Naczelnika (OKON) - prorządowa partia polityczna, powstała 20 lutego 2057 roku.

Założona została przez osobę występującą pod pseudonimem "Komisarz Barklu" w związku z dużą ilością partii i innych organizacji opozycyjnych powstałych ostatnio w Wielkiej Rzeczpospolitej, np. PBWK czy GRONO.

Partia postanowiła bronić Naczelnika i jedynej słusznej drogi rozwoju WRP. Podobnie jak PBWK, partia ta posiada militarne oddziały. Oddziały Szybkich Całościowych Interwencji (OSCI) są wyposażone w Fordy Fatahy, ze względu na szczególnie niewygodne bagażniki.

Godłem OKON jest Okoń Zwycięski. Akcje OKONia nie są tak spektakularne jak działania opozycjonistów, ponieważ ograniczają się do neutralizowania skutków nieodpowiedzialnego postępowania PBWK i GRONO, które ostatnio nawet ogłosiły, że to OKON jest opozycją, gdyż ma mniej członków niż one.

DziałaczeEdytuj

Orzel zwycieski
Treść tego hasła opisuje rzeczy, które miały lub nadal mają związek z forum WRP.

Zobacz też Edytuj

Zasoby CAREdytuj

Polityka Polski
Prawo i ustrój
Konstytucja WRPTotalitaryzm oświecony
Organy władzy
Naczelnik PaństwaPrzewodniczący Rady NajwyższejRada NajwyższaLoża Ekspertów
Ministerstwa
InformacjiDobrobytuWojnyNaroduSpuścizny NarodowejSłusznych Kroków
Urzędy
Najwyższa Izba Kontroli TotalnejGłówny Urząd Statystyki Totalnej
Polityka zagraniczna
Organizacja Narodów WRPRzeczpospolita Obojga Narodów