FANDOM


Organizacja Narodów Wielkiej Rzeczypospolitej, znana również pod nazwą Organizacja Narodów Zjednoczonych - największa na świecie organizacja międzynarodowa, powstała 24 października 1945 roku w wyniku podpisania Karty Narodów Zjednoczonych. Należy do niej większość państw świata.

ONWRP stawia sobie za cel zapewnienie bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami, popieranie przestrzegania praw człowieka oraz służbę światu w niesieniu pokoju i stabilizacji. Tworzy również prawo międzynarodowe i udziela mandatu upoważniającego do ewentualnej akcji zbrojnej danego państwa.

Po reformie tej organizacji przeprowadzonej w 2045 roku, Wielka Rzeczpospolita posiada wszystkich członków w Radzie Bezpieczeństwa NZ oraz ponad 90% delegatów.

23 sierpnia 2054 funkcjonariusze Ministerstwa Informacji przejęli kontrolę nad ówczesną ONZ, przemianowaną później na ONWRP.

Funkcję najwyższego zwierzchnika Organizacji z urzędu pełni Naczelnik Państwa Polskiego.

Oddziały Organizacji Narodów Wielkiej Rzeczpospolitej : Edytuj

Zasoby CAREdytuj

Polityka Polski
Prawo i ustrój
Konstytucja WRPTotalitaryzm oświecony
Organy władzy
Naczelnik PaństwaPrzewodniczący Rady NajwyższejRada NajwyższaLoża Ekspertów
Ministerstwa
InformacjiDobrobytuWojnyNaroduSpuścizny NarodowejSłusznych Kroków
Urzędy
Najwyższa Izba Kontroli TotalnejGłówny Urząd Statystyki Totalnej
Polityka zagraniczna
Organizacja Narodów WRPRzeczpospolita Obojga Narodów