FANDOM


Powincja moskiewska mod

Położenie Prowincji Moskiewskiej

Prowincja Moskiewska - dawna euroazjatycka prowincja Państwa Polskiego. W wyniku rewolucji moskiewskiej na jej terenie proklamowano Rosyjską Komunistyczną Wolną Republikę Ludową, istniejącą do 2063.

Prowincja Moskiewska została utworzona z ziem między Macierzą na zachodzie, a pasmem gór Ural na wschodzie i przyłączona do Państwa Polskiego w roku 2034. Było to skutkiem długotrwałego konfliktu między oboma krajami, (jego początku historycy doszukują się w roku 1018, po najeździe na Kijów). Odrodzony ZSRR, nie mogąc znieść wzrostu znaczenia Polski po udanej Zemście Narodu, podstępnie zaatakował ją bez wcześniejszego wypowiedzenia wojny. W odpowiedzi na tą zniewagę Wielka Rzeczpospolita przeprowadziła zmasowany, jądrowy atak na wszystkie ważniejsze radzieckie miasta. Po tej porażce wszystkie ziemie dawnej Rosji zostały oddane pod kontrolę Polski.

Moskwa - stolica Prowincji Moskiewskiej, także zniszczona w 2034, została odbudowana w rekordowo szybkim tempie, dwóch lat.

W 2051 na terytorium Prowincji Moskiewskiej została utworzona paramilitarna organizacja rewolucyjna - Globalno Rewolucyjne Ochotnicze Narodowe Oddziały (GRONO), która walnie przyczyniała się do uzyskania przez prowincję niepodległości, utrzymanej do 2063, kiedy to WRP ostatecznie anektowała państwo.

Zasoby CAREdytuj