FANDOM


Pioro mini

To hasło wymaga gruntownej korekty. Może potrzebować poprawienia błędów, weryfikacji treści czy dostosowania stylu i wyglądu do norm Wielkapedii. Jeżeli możesz, pomóż je udoskonalić, ku Chwale WRP.

Sieradz - miasto w centralnej Macierzy.

Historia miasta SieradzaEdytuj

Sieradz leży w strefie nizin środkowej Polski nad Wartą, która w pobliżu miasta tworzy szeroką na pięć kilometrów dolinę zwaną Niecką Sieradzką. Jest to jedno z najstarszych miast w Polsce. Bulla papieża Innocentego II, która ukazała się w roku 1136 stanowiła pierwszy dokument pisany, który głosił miejski charakter Sieradza. Ów status miasta - według bulli - potwierdzały istniejące w Sieradzu karczmy, komora celna, odbywane sądy i targi oraz składane daniny. Bulla papieża Innocentego II orzekała przynależność Sieradza do arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. W drugiej połowie XII wieku Sieradz zaliczany był do sławnych stolic i stawiany na równi z Krakowem, Gnieznem, Wrocławiem. Historia Sieradza wiązała go z rządami książąt i królów polskich.

Historia miasta obfituje w wiele ważnych wydarzeń, niejednokrotnie jednak tragicznych. W samym tylko XIII wieku, aż dwukrotnie - 1241 i 1288 roku - Sieradz pustoszą Tatarzy. W roku 1492 miasto ulega najazdowi czeskiego króla Wacława, a w 1331 roku Sieradz rabują i palą Krzyżacy.

W lutym 1383 roku na sejmie w Sieradzu na królową Polski zostaje wybrana Jadwiga, córka Króla Ludwika Węgierskiego. Szczególną sympatią darzył to miasto król Władysław Jagiełło, późniejszy mąż Jadwigi, który nadał Sieradzowi przywilej używania do pieczęci czerwonego laku, stosowanego tylko przez królów i książąt. Sieradzanie otrzymali ten przywilej za odbicie z rąk krzyżackich wielkiej chorągwi Królestwa w bitwie pod Grunwaldem.

Przez miasto przetoczyło się wiele frontów, władców, zarządców oraz mnóstwo innego dziadostwa. Prawdziwą rewolucją dla Sieradza stała się przeprowadzona 1975 roku reforma administracyjna, w wyniku, której Sieradz ponownie został stolicą województwa. Wzrost prestiżu miasta spowodował napływ nowych mieszkańców, w ciągu 24 lat istnienia województwa sieradzkiego, liczba mieszkańców miasta wzrosła o 100 procent, a dynamizm zmian nigdy nie był tak silny. Niewspółmierny napływ mieszkańców, w stosunku do rozwoju gospodarczego miasta stał się przyczyną do zjawiska zwanego "Wielką Noclegownią".

Wielka NoclegowniaEdytuj

Zgodnie z Totalnym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, wprowadzonym przez Naczelnika, Sieradz stał się dzielnicą wypoczynkową pobliskiej przemysłowej Łodzi. W mieście funkcjonuje tylko jeden zakład produkcyjny, zatrudniający 15 osób. W chwili obecnej Sieradz liczy sobie około 50 tysięcy mieszkańców, z czego znaczny procent znalazł zatrudnienie w pobliskich miejscowościach (Łódź, Zduńska Wola, Wieluń).

Kultura, Sport, RekreacjaEdytuj

Położenie Sieradza tuż nad rzeką Wartą sprzyja rozwojowi sportów wodnych, w tym szczególne miejsce zajmuje kajakarstwo. W obrębie gminy wytyczono wiele szlaków turystycznych oraz rowerowych. Stadion z obiektami przybocznymi stanowi główny ośrodek sportu i rekreacji. Jego miejsce ma zastąpić kompleks basenowy, projektowany od około 50 lat.

Teatr Miejski oraz Amfiteatr Parku Staromiejskiego stał się wiodącą sceną artystyczną reprezentującą młode pokolenie.

W 2014 roku Rynek Starego Miasta został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.