FANDOM


Polityka Polski
Orzel zwycieski
Prawo i ustrój
Konstytucja WRP
Totalitaryzm oświecony
Organy władzy
Naczelnik Państwa
Przewodniczący Rady Najwyższej
Rada Najwyższa
Loża Ekspertów
Ministerstwa
Informacji
Dobrobytu
Wojny
Narodu
Spuścizny Narodowej
Słusznych Kroków
Urzędy
Najwyższa Izba Kontroli Totalnej
Główny Urząd Statystyki Totalnej
Polityka zagraniczna
Organizacja Narodów WRP
Rzeczpospolita Obojga Narodów

Totalitaryzm oświecony - zgodnie z Konstytucją WRP ustrój polityczny Wielkiej Rzeczypospolitej.

Totalitaryzm oświecony charakteryzuje brak trójpodziału władzy, silna, niemal nieograniczona władza Naczelnika Państwa, który w swoich działaniach kieruje się jedynie dobrem kraju i szczęściem jego obywateli oraz szeroka kontrola Ministerstwa Informacji nad wszelkimi informacjami przepływającymi dowolnymi kanałami, w celu dbania, by społeczeństwo nie zostało okłamane.

W przeciwieństwie do klasycznego totalitaryzmu, totalitaryzm oświecony nie posługuje się terrorem ani aparatem represji. Prowadzi też gospodarkę wolnorynkową.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki