FANDOM


Unia Afrykańska (UA ang. Africa Union fr. Union Africaine sw. Umoja wa Afrika)- powstała 8 grudnia 2059 roku organizacja międzynarodowa o charakterze gospodarczym, politycznym i wojskowym z siedzibą w Harare, obejmująca swym zasięgiem wszystkie państwa Afryki prócz WRP.

Przyczyny powołania organizacjiEdytuj

UA została powołana w celu przeciwstawienia się polskiej hegemonii na Kontynencie Afrykański, a szerzej na arenie międzynarodowej. U podstaw powołania organizacji, zgodnie z aktem utworzenia, znajdują się takie wartości jak solidarność, panafrykanizm i nacjonalizm.

Struktura UAEdytuj

Unia Afrykańska wzoruje się na dawnej Unii Europejskiej. Wszystkie państwa zdecydowały się na otwarcie granic oraz wprowadzenie wspólnej waluty - afro. Na czele Unii stoi Afroparlament do którego wchodzą afrodeputowani z całej Unii. Oprócz tego istnieje Rada Afryki, na czele której stoi prezydent UA, minister spraw zagranicznych UA oraz Komisja Afrykańska.

SymboleEdytuj

Symbolem UA jest 18 czarnych gwiazdek na białym tle ułożonych w okrąg.

Polska a Unia AfrykańskaEdytuj

Stosunek władz polskich do UA najlepiej obrazują słowa ministra informacji: Unia jest niegroźnym tworem prosto ze świata snu i fantazji. Polska blisko współpracowała z jednym z głównych graczy na politycznej arenie UA - Zimbabwe, która później zdradziecko nas zaatakowała.

NorwegiaEdytuj

10 stycznia 2060 roku Norwegia rozpoczęła starania o wejście w skład UA, podstawą miały być pewne fakty z historii tego kraju. Komisja ds Afrorozszerzenia ogłosiła jednak, że dopóki Norwegia nie spełni standardów afrykańskich w sprawie równego traktowania kobiet (przypomnijmy, w Norwegii panuje równość płci, co nie odpowiada patriarchalnym standardom UA) oraz nie wyjaśni sprawy masakry łosi podczas I Wojny Światowej nie ma szans wejścia do organizacji.

Działania UA Edytuj

  • 27 stycznia 2060 - władze UA wsparły Botswanę, która udzieliła schronienia polskim buntownikom z Johannesburga (sprawa buntu w Polskiej Afryce Południowej) ogłaszając, że w wypadku naruszenia integralności terytorialnej Botswany wszystkie państwa UA wypowiedzą Polsce wojnę.
  • 8 luty 2060 - Wojska Zimbabwe pod sztandarem UA dokonały neutralizacji Botswany. Afroparlament zatwierdził zajęcie terenu dawnej republiki wydając rezolucję legalizującą zajęcie Botswany przez sąsiada. Utworzono na terenie dawnego państwa Prowincję Okupacyjną Unii Afrykańskiej pod zarządem Zimbabwe.
  • 20 luty 2060 - Komisji Afrykańska zdecydowała, że wszystkie zwierzęta z gromady ślimaków (Gastropoda), będą przez kraje Unii Afrykańskiej uznawane za ryby lądowe.
  • 1 maja 2060 - Afroparlament wydał rozporządzenie, w którym zabronił powiększania powierzchni państw członkowskich przy użyciu produktów spożywczych, co było bezpośrednio związane z niedopuszczalnymi działaniami Gambii.

Państwa w UAEdytuj

Zasoby CAREdytuj