FANDOM


Pioro mini

To hasło w obecnej postaci stanowi jedynie zalążek hasła. Tematyka, której dotyczy jest o wiele szersza. Jeżeli potrafisz, postaraj się je rozwinąć, ku Chwale Wielkiej Rzeczpospolitej.

Unia Europejska - nieistniejąca już dzisiaj organizacja polityczna i gospodarcza, stworzona w 1957 roku jako Europejska Wspólnota Węgla i Stali zrzeszająca 6 krajów Europy zachodniej. Przez kolejne lata rozwijała się dość szybko przyłączając nowe kraje, w tym w 2004 roku Polskę.

Pod koniec XX wieku w Unii zauważyć się dała tendencja do pełnej integracji, zarówno gospodarczej (przez wprowadzenie wspólnej waluty - euro), jak i politycznej (próby stworzenia wspólnej konstytucji).

Drugie dziesięciolecie XXI wieku to poważny kryzys związany ze zbyt dużą liczbą członków (28), którzy nie byli w stanie się dogadać w wielu podstawowych kwestiach. Unia Europejska pogrążała się w chaosie reform i nie stanowiła już praktycznie żadnej siły organizacyjnej na starym kontynencie. Kolejno opuszczały ją Wielka Brytania (2021), Słowenia (2023), Holandia (2023), Polska (2024) i Belgia (2027). Po rejteradzie tej ostatniej dla komisarzy europejskich nastały ciężkie chwile, gdyż wobec niechęci nowych władz belgijskich do swej dawnej żywicielki, na gwałt należało szukać nowej siedziby, którą ostatecznie znaleziono w Paryżu.