FANDOM


Wojskowa Komenda Uzupełnień V Polskiego Korpusu Inwazyjnego „Lwy Macierzy” (WKU ‘V PKI’) – jednostka administracji wojskowej (należącej do administracji Rady Najwyższej - niezespolonej) zajmująca się administracją rezerw osobowych. WKU ‘V PKI’ pełni rolę organu wykonawczego Ministra Wojny i jest podporządkowana bezpośrednio szefowi sztabu Korpusu. Na czele WKU stoi Wojskowy Komendant Uzupełnień, który odpowiada za realizowanie problematyki obronnej i administracji wojskowej Korpusu.

Pracownikami WKU mogą zostać jedynie żołnierze Korpusu w czynnej służbie wojskowej po minimum dwóch latach służby liniowej.

Do zadań Wojskowej Komendy Uzupełnień należą:

 • przeprowadzenie zaciągu ochotników
 • przydział żołnierzy do poszczególnych jednostek Korpusu
 • ewidencja wojskowa osób deklarujących chęć służby w Korpusie
 • rekrutacja kandydatów do szkół wojskowych
 • zabezpieczenie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych
 • współdziałanie z Ministerstwem Informacji w zakresie polityki obronnej państwa
 • współdziałanie z tymczasową administracją terenów wyzwolonych przez WRP w zakresie bezpieczeństwa
 • powoływanie żołnierzy rezerwy do czynnej (kontraktowej) służby wojskowej
 • powoływanie żołnierzy rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych
 • wnioskowanie o mianowanie na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy rezerwy
 • kreowanie pozytywnego wizerunku Wojska Polskiego w zakresie własnego działania

Linki zewnętrzneEdytuj

Wojsko Polskie
Wódz Naczelny Wojska Polskiego
Naczelnik Państwa Polskiego
Polskie Korpusy Inwazyjne
I PKIII PKIIII PKIIV PKIV PKI
Pozostałe
Ministerstwo WojnyPolska Marynarka GwiezdnaAgresywna Obrona GranicFunkcje i profesje wojskoweOddziały wojskowePolskie operacje militarne