FANDOM


Wydział Kontroli Przepływu Informacji On-Line - część Departamentu Nadzoru Mediów, jednego z ważniejszych oddziałów Ministerstwa Informacji.

Wydział Kontroli Przepływu Informacji On-Line czuwa nad prawidłowym działaniem Polnetu oraz dba o jakość przesyłanych informacji, nieustannie sprawdzając Polnet pod względem poprawności merytorycznej przesyłanych informacji.

Obecnie do ważniejszych zadań Wydziału należy nadzór nad prawidłowym działaniem i poprawną zawartością Wielkapedii, jak również współpraca z Wydziałem Wywiadu Wojskowego.

Zasoby CAREdytuj