FANDOM


Zsrr

Flaga ZSRR

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) - nieistniejące już państwo, które w okresie największego rozwoju zajmowało ok. 1/6 powierzchni lądów na Ziemi (ponad 22 mln km2).

I ZSRREdytuj

W 1917 roku, wybuchły w Rosji dwie rewolucje:

  • lutowa - burżuazyjno-demokratyczna, która obaliła carat.
  • październikowa - komunistyczna, która wprowadziła państwo totalitarne. Co ciekawe, choć rewolucja "wyzwoliła" naród rosyjski, to większość jej przywódców nie była Rosjanami (Lenin - Kałmuk, Stalin - Gruzin, Lew Trocki - Żyd).

W wyniku rewolucji październikowej komunizm stał się panującą drogą rozwoju państwa i jedyną dopuszczalną. Szybko podbito Azję Środkową i utworzono nowe republiki radzieckie. Szybko też odczuto niedostatki i wady komunizmu. W latach dwudziestych XX wieku zapanował głód, który spowodował śmierć milionów ludzi. Skłoniło to Lenina to złagodzenia programu, lecz realizację swego pomysłu uniemożliwiła mu śmierć w 1924 roku. Nowy przywódca, Stalin, okazał się okrutnym tyranem, który też odrzucił plan gospodarczy Lenina.

Dyktatura Stalina spowodowała śmierć licznych ważnych funkcjonariuszy państwa, których uważał za konkurentów. W czasie II wojny światowej ZSRR zdradziecko zaatakował Polskę i pod pretekstem wyzwolenia narodów żyjących na wschodzie odebrał rozległe tereny Litwy, Białorusi i Ukrainy.

Po wojnie ZSRR miał wielki wpływ na liczne kraje wschodniej Europy - też komunistyczne, kraje za tzw. "żelazną kurtyną". W 1953 roku zmarł Stalin. Jego śmierć umożliwiła złagodzenie polityki, nawet krytykę samego Stalina, lecz już w 1956 roku brutalnie stłumiono powstanie na Węgrzech. W 1968 roku w podobny sposób zdławiono próbę zmiany polityki w Czechosłowacji.

W latach 80-tych potężne imperium zaczęło chylić się ku upadkowi. Jego kres to 1991 rok, kiedy Borys Jelcyn ogłosił powstanie nowego państwa - Rosji. Próbę wskrzeszenia potęgi podjął jeszcze generał Jannajew w nieudanym puczu.

Pierwsze ZSRR to typowe państwo nieoświeconego totalitaryzmu.

II ZSRREdytuj

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich odrodził się z Rosji dopiero w XXI wieku, ale istniał dużo krócej niż poprzednik, poza tym był terytorialnie mniej rozległy. Nie obejmował takich państw jak m.in. Litwa, Białoruś i Ukraina.

W 2034 roku rozpoczęła się Wojna Polska 2034 roku znana jako "Zemsta Narodu". Polska szybko zajęła trzy wyżej wymienione kraje, a sprytnymi posunięciami na arenie dyplomatycznej wciągnęły w konflikt sąsiada. Był to wielki błąd ze strony ZSRR, gdyż w wyniku ataku jądrowego musiano skapitulować już po jednej nocy.

Zobacz teżEdytuj

Zasoby CAREdytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki